Почвени проби с карти за прецизно земеделие

Помаганеме Ви да установите, в каква степен това уникално почвено разнообразие се отразява върху развитието на културите, количеството и качеството на продукцията ,  осигуряваме  Ви необходимото оборудване и прилагаме най-съвременни технологии и методи за да проучим, опишем и картираме стопанствата Ви.

Ценапри запитване

   

  Предоставяме Ви подробна  информация относно разпределението и разпространението на почвените различия, техните основни характеристики и показатели получени от почвените анализи, тяхната пригодност или непригодност за отглеждане на един или друг вид земеделска култура и др.
  Предлагайки услуги за автоматизирано събиране на почвени проби Ви  осигуряваме минимизирано физическо натоварване, бързо, ефективно и прецизно набавяне на качествен почвен материал.
  Разполагаме с напълно автоматична почвена сонда предназначена  за проби на дълбочина 0-30 cm, като  дълбочината може да се коригира според нуждите на клиента.  Работи във всички почви, включително пясъчна, глинеста, твърда, компактна и суха почва.

  С около 225 пръчки и 15 почвени проби на час Ви осигуряваме бързо и ефективно вземане на проби. В сравнение с ръчното събиране на почвени проби, броят на автоматично взетите  и покритите площи е увеличен значително, без да е необходимо да наемате допълнителна помощ.

  Комбинирайки тази услуга  с GPS система за навигация  ще регистрираме  точно от къде са взети пробите и ще ви помогнем да установите специфично за обекта управление на торовете.
  По желание на клиента предлагаме цялата база данни с карти и показатели да бъде изградена в дигитален вид, съвместим с широко използваните програми за визуализация и прецизните GPS устройства на селскостопанските машини.

  За събирането на почвени проби, направата на подробен анализ на хранителните вещества в специализирана лаборатория и план за  последващо торене, клиентите ни  могат да направят избор между следните две услиги:

  1. Почвен анализ без прецизна карта за торене, където на база направените проби се създава осреднена стойност на торене и торачката се настройва ръчно спрямо нея.
  2. Взимане на голямо количество проби от терена и на база на тях  разработваме прецизна карта за торене. Тази карта се залага в GPS навигация и така автоматично се коригира торенето спрямо нуждите на терена.