Кобзаренко ПТ24

Кобзаренко ПТ24 – самонатоварващо се ремарке за рулонни бали с капацитет 24бр.

Ценапри запитване