Агрономически анализ

Заедно с теренното посещение и взимане на почвени проби Ви предлагаме  и  почвени анализи за голям набор от макро и микро елементи, почвена текстура и др.

Ценапри запитване

 

Осигуряваме  Ви  по време на вземането на почвените проби да участва специалист, който да се съобрази с особеностите на терена, почвеното различие и отглежданата култура. За да бъдем максимално полезни на клиентите си използваме най-добрите и най-новите аналитични уреди, управлявани от екип от опитни и квалифицирани служители.

Предлагаме издаване на становище и разтълкуване на  резултатите от почвените анализи, изготвяне на препоръки за торене,изграждане на подробна почвена карта с основните и най-важни почвени показатели,оценка за пригодност за отглеждане на земеделски култури на избраното място.

Можете на разчитате на нашите експерти и агрономи с дългогодишен опит  по време на цялостния процес от взимане на почвените проби до контролираното наторяване, проследяване и отглеждане на културите.

Агрохимичен анализ на почви включва:

 • Киселинността на почвата pH
 • Специфична електропроводимост
 • минерален азот (NO3-N иNH3-N),
 • фофор (P2O5)
 • съдържание на органично вещество (хумус)
 • CEC (Катионен обмен),
 • Микроелементи- Калий (K),Калций (Ca), Магнезий (Mg), Натрий (Na), Желязо (Fe), Мед (Cu), Цинк (Zn), Манган (Mn), Бор (B), Молибден (Mo), Сяра (S) и Хлор (Cl)
 • Органичен състав (% – пясък, % – глина, % – тиня)

  Изготвяне на препоръки и схеми за торене

 • цялостен агрохимичен анализ на почвите
 • отчитане на  резултатите от почвените анализи
 • изготвяне на  препоръки за торене в пълно съответствие с характеристиките на локалните почвени типове и според отглежданата културата
 • изграждане на подробна почвена карта с основните и най-важни почвени показатели
 • Контролираното от специалист наторяване, проследяване и отглеждане на културите