• Тороразпръсквачка Кубота 130708253b

    Kubota DSC/DSM/DSX

    Модели DSC/DSM/DSM-W/DSX/DSX-W/DSX-W GEO. Тороразпръсквачки с работна ширина от 9 до 54 метра, групирани в три серии, включващи различни модели с различен капацитет на възможности.

    Ценапри запитване