• Окопен kултиватор Lukas IHM

    Окопен култиватор Lukas IHM-   използва се за междуредово окопаване на слънчоглед, царевица и други окопни култури, така че да стимулира по-бърз растеж. Опционално  се произвежда с или без торов апарат.

    Ценапри запитване