Трактор KUBOTA по Европейска програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020)

Машините с марка KUBOTA са допустими за финансиране по различни мерки от Оперативна програма „Развитие на селските райони“, което ги прави и едни от най-предпочитаните от собствениците на селски стопанства.

През изминалия програмен период 2008-2013 е било финансирано закупуването на над 100 трактора с марката KUBOTA. За настоящият период 2014-2019 се очаква тази бройка да бъде много голяма.

Благодарение на своята надеждност и качество на работа, KUBOTA набира все по – голяма популярност в България. За последните години компанията здраво държи третото място в страната по продажби на трактори и прикачен инвентар.  Все повече земеделски стопанства се доверяват на марката, което определя  и високото и търсене от страна на земеделието у нас.

Фенс Конструкт е официален дилър на KUBOTA за България и доверен помощник за прецизно, модерно и рационално земеделие.