Специалист Маркетинг и продажби

Фенс Конструкт ЕООД се грижи за комплексното обслужване на селскостопанската Ви дейност. Фирмата работи с екип от специалисти, които са на разположение на клиентите. Фирмата е представител на големи европейски и украински производители на селскостопанска техника.
За комплексното обслужване на своите клиенти Фенс Конструкт ЕООД търси да назначи : Специалист Маркетинг и продажби

Основните Ви отговорности ще се изразяват в:
– Отговаря за текущо обслужване на клиентите и системно събира информация, относно изискванията им;
– Приема заявки и изготвя оферти;
– Поддържа актуална клиентска база данни;
– Поддържа връзките с настоящи и търси потенциални клиенти;
– Информира своевременно клиентите за състоянието на поръчките им и условията на доставка;
– Съдейства за решаване на проблеми за несъответствие на продукт от клиент;
– Подготвя пълен комплект документи, свързани с продажбата и доставката на стоката в страната и чужбина;
– Съдейства при организирането и координира дейностите, свързани с реклама на продуктите и други форми на представяне на фирмата, включително участия в панаири и други търговски изложения;

Ако притежавате:
– Висше икономическо образование – с предимство ще бъдат разглеждани кандидати със специалности Маркетинг, МИО, Търговия и др.;
– Опит в областта на продажбите и/или маркетинг – най-малко 2 години;
– Добро ниво на работа с MS Office;
– Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;
– Владеене на втори чужд език от следните – италиански, немски, френски или испански, ще се счита за предимство;
– Умение за водене на преговори и взимане на самостоятелни решения;
– Умение за приоритизиране на задачите и бърза реакция, при необходимост;
– Устойчивост при работа в динамична и силно конкурентна среда;
– Етичност и лоялност;
– Високо ниво на самодисциплина.

Ние Ви предлагаме:
– Обучение и възможност за развитие;
– Динамична и предизвикателна работа;
– Конкурентно възнаграждение;
– Дългосрочна работа в утвърдена и разрастваща се компания.

При проявен интерес към нашето предложение, моля изпратете подробно CV на български език и актуална снимка.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички документи на кандидатите са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.