Прием на проекти по мярка 4,1 на ПРСР 2014-2020 ще има в началото на 2016 г.

Прием на проекти по мярка 4,1 на ПРСР 2014-2020 ще има в началото на 2016 г.

Следващият прием на проекти по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства по Програмата за развитие на селските райони ще бъде в началото на 2016 г.

Следващият прием на проекти по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства по Програмата за развитие на селските райони ще бъде в началото на 2016 г., научи Фермер.БГ. Според предварително обявения индикативен график на МЗХ, през тази есен се очакваше да се отвори прием за проекти за напояване по мярката. Такъв обаче няма да има, като вероятна причина за това е забавянето на Анализа от страна на Световната банка за хидромелиоративния сектор.

В първото тримесечие на следващата година ще стартира вторият прием на проекти по мярка 4,1 ПРСР 2014-2020, съобщи зам.-министърът на земеделието Васил Грудев.

Това е мярката, към която има най-голям интерес. Стартира още преди официалното одобрение на ПРСР и приемът премина при изключителен интерес. Четири пъти повече от наличния бюджет бяха подадените проекти от бенефициентите, така че ще използваме този подем от проектна готовност на фермерите, за да отворим още един прием в началото на следващата година.

Приемът по мярка 4.1 ще бъде с бюджет около 100 – 150 млн. евро и ще е както за хидромелиорации, така и за стандартни инвестиции, каза ресорният зам.-министър.

По информация на Грудев с три месеца е удължен срокът за изготвяне на анализа на Световната банка за цялостната стратегия за хидромелиоративния сектор: Знаете, че там става дума за една доста тежка стратегия, която е свързана и със състоянието на Напоителни системи, и въобще с цялостното състояние на напояване и отводняване в страната, като един малък елемент от това е възможността за инвестиции за частни хидомерлиоративни съоръжения – най-често нашите земеделци имат нужда от изграждане на капково напояване. Всичко това обаче може да стане само след одобрение на цялостната стратегия и приемането ѝ от Европейската комисия. Срокът за това е до края на годината.

Източник: Фермер.БГ