Новата ОСП – в първото заседание на комисията по земеделие в ЕП

Новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. ще бъде тема на обсъждане в първото заседание за годината на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент, съобщиха от пресофиса на парламента. Заседанието е насрочено за утре – 11 януари.

Доклад за прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. ще изнесе Никола Капуто, а Василика Виорика Дънчила ще представи интегрираната статистика за земеделските стопанства.

По време на заседанието е предвидено да се проведе обсъждане с членове на комисията по природни ресурси към Комитета на регионите относно бъдещето на ОСП, а мнение по темата ще дадат и представители на отдела за селско стопанство, развитие на селските райони и околната среда към Европейския икономически и социален комитет.