Кредит 5 млн. лева ще бъде отпуснат от ДФЗ за зърнопроизводителите

Държавен фонд „Земеделие“ взе решение да отпусне целеви кредит от 5 млн. ;ева за зърнопрозводителите. Целевия кредит ще се отпуска за производството на пшеница за реколта 2018.

За тази подкрепа ще могат да кандидатстват физически и юридически лица, еднолични търговци както и кооперации, които са регистрирани като земеделски производители.Лихвата на кредите е в размер на 3%, а всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може да получи 80 лв./ха за закупуване на минерален тор и 40 лв./ха за закупуване на семена, като максималният размер на кредита е 200 000 лв.

От 2 октомври до 15 ноември е периода, през който земеделските производители ще могат да канидатстват за кредота, а едно от условията е да нямат задължения към ДФЗ.