За контакти с Кубота Агро
Офис гр. Стара Загора
бул. Цар Симеон Велики 168А
тел.: 042/260068
Търговски отдел Източна България - Светослава Георгиева
email: s.georgieva@fence-construct.com
телефон: 0877/799 675

Западна България - Даниел Петров
email: daniel.petrov@fence-construct.com
телефон: 0877/799 893
База с. Средец, общ. Опан
обл. Стара Загора
тел.: 0876/606046
Сервиз тел.: 0876/788682
За контакти с Кубота Агро