България ще съди ЕК заради близо 12 млн. евро корекции по ПРСР

Решението на Европейската комисия за финансовите корекции е от 8 ноември 2017 г.

България ще сезира съда на ЕС във връзка с решението на Европейската комисия от 8 ноември миналата година да не признае суми за финансиране на земеделието у нас на обща стойност близо 12 млн. евро по ПРСР. Това реши правителството днес, 10 януари.

Страната ни ще постави искане към Общия съд на ЕС да отмени решението на ЕК в части от него по бюджетна позиция 6711, в които се изключват от финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) някои разходи в размер на 11 685 774,48 евро.

Основният мотив на ЕК за финансовите корекции са „пропуски в проверките“. Властите у нас считат, че при определяне на размера на финансовата корекция ЕК е нарушила приложимото секторно законодателство в рамките на финансирането на селските райони, насоките за определяне на финансови корекции и правните принципи.

Освен това българските компетентни органи изтъкват „неясните критерии и насоки на ЕК по отношение на изискуемия обхват на контрол в нарушение на принципа на правна сигурност и позоваване на пропуски в контрола, прилаган от Република България в нарушение на принципите на целесъобразност и добро финансово управление“.

Според нашата страна ЕК е нарушила и процедура по чл. 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, който урежда процедурите при спорове между страните и комисията, свързани с финансови корекции.

България ще поиска също Европейската комисия да заплати и съдебните разноски по делото.

Източник Фермер БГ