Новият модел за директните плащания – на 30 януари в Стара Загора

Успешни фермери и търговци ще споделят добри практики и проекти за бизнес развитие в земеделския сектор по време на бизнес форум „Фермата“ в град Стара Загора. Форумът ще се проведе на 30 януари 2018 г. (вторник) от 13:00 часа в хотел „Верея“.

Публикуван е индикативният график за директните плащания за Кампания 2017

ДФ „Земеделие“ публикува на официалната си интернет страница актуализиран индикативен график за предстоящите плащания по схемите и мерките за директни плащания от Кампания 2017, които ще бъдат извършени през календарната 2018 година.

Новата ОСП – в първото заседание на комисията по земеделие в ЕП

Новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. ще бъде тема на обсъждане в първото заседание за годината на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент, съобщиха от пресофиса на парламента.

Влезе в сила наредбата за одобряване типа на земеделската техника

От днес, 9 януари, влиза в сила Наредба № 7 за реда за одобряване типа на земеделски и горски превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за тях. Правят регистър за типовете двигатели на извънпътната техника.

Фенс Конструкт присъства на конференцията „Наука и иновации в подкрепа на земеделието“

В средата на 2018 г. се очаква да стартира прием на проекти за иновации в селското стопанство по схемата за подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в от програмата за развитие на селските райони.